Avalanche Testnet Teşvik Programı Ödüllerinizi Nasıl Alabilirsiniz?

Bu makale Collin Cusce tarafından yazılan “How to Claim Incentivized Testnet Rewards” makalesinin Türkçe çevirisidir. Yazının içeriğinde sadece anlatımı daha anlaşılabilir kılmak adına değişiklikler yapılmıştır.

Testnet’i başarıyla tamamladınız ve testnet teşvik ödülünüzü almak istiyorsunuz. Harika bir iş çıkardınız! AVA topluluğuna katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz.

Ödüllerinizi alabilmek için teşvik programına kayıt sırasında verdiğiniz bilgilerle uyuşan, aşağıdaki bilgilerinize ihtiyacınız var:

  • İlk adınız
  • Soyadınız
  • E-posta adresiniz
  • Node ID’niz
  • İmzanız

Ödüllerinizi Nasıl Temin Edeceksiniz?

NodeID’nizi kayıt sürecinde verilen bilgilerle bağdaştırabilmemiz için, isminize, soy isminize ve e-posta adresinize ihtiyacımız var. Testnet’deki kayıtlı katılımcımız olarak; halihazırda, bilgilerinizi bize ulaştırmanızı sağlayacak bu forma bağlanan bir link almış olmalısınız.

Bu formu doldurabilmek için, NodeID’nizi temin etmeniz gerekiyor. Bunun için ise, node’unuz açıkken aşağıdaki komutu konsolunuza yazmanız gerekiyor:

curl -X POST --data '{
"jsonrpc":"2.0",
"id" :1,
"method" :"admin.getNodeID"
}' -H 'content-type:application/json;' 127.0.0.1:9650/ext/admin

Bu komut size şu şekilde gözüken bir cevap verecektir:

{
"jsonrpc": "2.0",
"result": {
"nodeID": "5mb46qkSBj81k9g9e4VFjGGSbaaSLFRzD"
},
"id": 1
}

Bu örnekte, NodeID “5mb46qkSBj81k9g9e4VFjGGSbaaSLFRzD” şeklindedir. Ama sizin kişisel NodeID’niz bu değerden farklı olacaktır. “nodeID”nizi, formdaki NodeID alanına kopyalayınız.

Son alan ise “İmza”(Signature) alanıdır. İmzayı alabilmek için, öncelikle AVA ağında doğrulama için kullanılan “platform.addDefaultSubnetValidator” kodunun “hedefi”(destination) ile bağdaşmış olan özel anahtarınızı(private key) talep etmeniz gerekiyor. Hatırlanması adına, bu kod şu şekilde gözüküyor:

Staking ödülünüz için adres almak adına, staking ödül hesabınız olarak kullanılan adresle birlikte “platform.exportKey” kullanınız.

curl -X POST --data '{
"jsonrpc":"2.0",
"id" :2,
"method" :"platform.exportKey",
"params" :{
"username" :"myUsername",
"password":"myPassword",
"address": "7u5FQArVaMSgGZzeTE9ckheWtDhU5T3KS"
}
}' -H 'content-type:application/json;' 127.0.0.1:9650/ext/bc/P

Aşağıdaki gibi bir cevap alacaksınız:

{
"jsonrpc":"2.0",
"id" :2,
"result" :{
"privateKey":"2w4XiXxPfQK4TypYqnohRL8DRNTz9cGiGmwQ1zmgEqD9c9KWLq"
}
}

Özel anahtar (privateKey) değerini kopyalayın ve imzanızı almak için AVA Quicksign uygulamasını kullanın. Bu uygulamaya şu linkten ulaşabilirsiniz: http://quicksign.ava.network/

Bu uygulama yalnızca tarayıcıda çalışır ve hiçbir özel anahtar bilgisi AVA sunucularına ulaşmaz. Güvenlik önlemi olarak, özel anahtarınızın bir URL’ye ulaşmaması adına imzanızı yerel olarak yaratmak istiyorsanız, makinenize Github aracılığıyla çok basit bir uygulama olan Quicksign uygulamasını kurabilirsiniz: https://github.com/ava-labs/ava-quicksign

Özel anahtarınızı girin ve imzalanmış mesaj size geri dönecektir.

Bu imzalanmış mesajı formdaki “İmza”(Signature) alanına kopyalayın. Bu işlem bize nodeID’nizin size ait olduğunu ve ödül adresine sahip olduğunuzu doğrulamamıza yardımcı olacaktır.

Eğer etkinlik sırasında İmza anahtarına sahip değilseniz, bu sorun değildir. Bize doğrudan contact@avalabs.org aracılığıyla ulaşabilir ya da bizimle Discord kanalımız — https://chat.avalabs.org — aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz. Ve böylece biz de size nodeID’nizin size ait olduğunu doğrulamakta yardımcı oluruz.

Bu makale Collin Cusce tarafından yazılan “How to Claim Incentivized Testnet Rewards” makalesinin Türkçe çevirisidir. Yazının içeriğinde sadece anlatımı daha anlaşılabilir kılmak adına değişiklikler yapılmıştır.

AVA Labs hakkında:

AVA Labs, yüksek ölçeklenebilir ve verimli ağlar, özelleştirilebilir genel ve özel blok zincirleri, herhangi bir dijital varlık oluşturma yeteneği ve daha fazlası ile blockchain teknolojisini kullanarak finans uygulamaları başlatmayı kolaylaştırır. İnsanları açık, basit ve demokratik bir finans interneti kurma konusunda güçlendiriyoruz.

Website | Whitepapers | Twitter | Discord | GitHub | Documentation | Explorer | AVA-X Accelerator | Telegram | Facebook | LinkedIn | Reddit | YouTube

Çevirinin Orjinal kaynağı:

https://medium.com/avalabs/how-to-claim-incentivized-testnet-rewards-f96b7ee3bd2d

--

--

--

Blockchain Advisor (≠ developer)

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Takeshi Kovacs

Takeshi Kovacs

Blockchain Advisor (≠ developer)

More from Medium

I can’t think of a title. But we all need this kind of friends.

My Personal Journey with The Party

Day: the second.

corporate interview

A New Roommate